Lars Falk Reklam, TIDNINGEN i hjärtat av Skåne Centralgatan 3, 243 30 Höör

Redaktion och kontor: Lars Falk, 0709 900 319, lars@tidningen.eu

Annons och marknad: Jessica Falk, 0766 06 71 29, jessica@tidningen.eu

Ekonomi: ekonomi@tidningen.eu