Lars Falk Reklam, TIDNINGEN i hjärtat av Skåne Centralgatan 3, 243 30 Höör

Redaktion och kontor: Lars Falk, 0709 900 319, lars@tidningen.eu

Annons och marknad: Jessica Falk, 0766 06 71 29, jessica@tidningen.eu

Skribenter:

Kerstin Bergman, 0762 26 26 85, kerstin@tidningen.eu

Kristina Johannesson, 0709 53 80 90, kristina@tidningen.eu

Pär-Anders Arelund, 0708-27 88 88, info@arelund.se

Anders Kjellberg, 0708-28 20 11, anders@fulltofta.nu

Fotograf: Peter ”Eskil” Eskilsson, 0703 91 66 23, eskil@tidningen.eu

Ekonomi: ekonomi@tidningen.eu